X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
پنج شنبه 19 مهر 1397
دیدار و گفتگوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر فعالی با دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه آیت الله حسینی بوشهری
دکتر محمدتقی فعالی ریاست محترم مؤسسه فرهنگی هنری سبک‌زندگی آل‌یاسین با دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه آیت الله حسینی بوشهری دیدار و گفتگو کردند.
پنج شنبه 19 مهر 1397
سرفصل‌های رشته مطالعات سبک زندگی اسلامی در مقطع سطح سه حوزه
بیست و سومین جلسه شورای علمی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین با حضور اعضاء تشکیل شد.
شنبه 7 مهر 1397
تعیین موضوعات کرسی های آزاد اندیشی پژوهشکده سبک‌زندگی اسلامی در سال 1397
26 موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی پژوهشکده سبک‌زندگی اسلامی مورد تصویب کمیسیون کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم قرار گرفت. برخی از این موضوعات به شرح زیر است:
چهارشنبه 4 مهر 1397
اتمام ترجمه و تعلیقه کتاب «سبک‌های زندگی و خرده فرهنگ‌ها»
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کار ترجمه کتاب «سبک‌های زندگی و خرده‌فرهنگ‌ها؛ پیشینه و چشم‌انداز جدید» رو به پایان است.
سه شنبه 3 مهر 1397
دیدار مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه امام حسین(ع) قم با کارشناسان مؤسسه آل‌یاسین
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه امام حسین(ع) قم سرکار خانم خلیلی با کارشناسان مؤسسه سبک‌زندگی آل‌یاسین، دیدار و گفتگو کردند.
بررسی و تحلیل علل شکل گیري حاشیه نشینی در شهر کرمان، نمونه مورد مطالعه محلات سیدي و امام حسن
افزایش سریع شهرنشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی لازمه شهرنشینی پایدار، شهرها را با مشکلات و معضلات متعددي مواجه کرده است.
نویسنده: محمدرضا رضایی، محسن کمانداری

چکیده
افزایش سریع شهرنشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخصهاي اقتصادي و اجتماعی لازمه شهرنشینی پایدار، شهرها را با مشکلات و معضلات متعددي مواجه کرده است. یکی از این معضلات ظهور محله حاشیه نشین در اطراف شهرها بزرگ می باشد. این مجموعه ها به دلیل استقرار تعداد زیادي از شهروندان درون خود و به دلیل عدم برخورداري مناسب از خدمات شهري، وضعیت نامطلوب و کیفیت پایین زندگی، یکی از چال ش هاي اساسی شهرنشینی پایدار به حساب می آیند. این مناطق شهري قابلیت بالایی براي انواع آسیبها و مسائل اجتماعی دارند و در صورت بی توجهی میتوانند هستی و حیات یک شهر را نیز تهدید کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر علل شکل گیري و گسترش محلات حاشیه نشین (شهرك سیدي و امام حسن) در شهر کرمان می باشد .
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است که داده هاي مورد نظر از طریق مطالعه میدانی و کتابخانه اي جمع آوري شده، در روش پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شده و حجم نمونه 371 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده و شیوه نمونه گیري سهمیه اي و پرسشنامه به صورت تصادفی بین ساکنین محلات سیدي و امام، مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است ، نتایج تحقیق حاکی از آن spss حسن توزیع شده است و به وسیله نرم افزار است مهمترین عامل ایجاد و گسترش این محلات در شهر کرمان مهاجرت از محیطهاي کوچک روستایی– شهري می‌باشد که خود ناشی از جاذبه هاي اقتصادي شهر کرمان (مانند دسترسی به شغل بهتر و افزایش درآمد) و دافعه هاي اقتصادي شهرها و روستاهاي اطراف (درآمد کم، دسترسی به امکانات) و دافعه هاي اجتماعی – فرهنگی در محل سکونت قبلی(پایین بودن ارزش کار و فراهم نبودن زمینه براي پیشرفت)، بوده است و در نهایت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در این محلات و به تبع آن موجب بروز انواع ناهنجاريهاي شهري( اشتغال افراد حاشیه نشین در مشاغل کاذب، وجود ساخت و سازهاي غیر مجاز، افزایش جرم و جنایت ، اثرات نامطلوب فرهنگ ، اجتماعی، اقتصادي، آلودگی محیط زیست شهري و غیره) شده است.