X
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
صفحه اصلی > مقالات 

 

آخرین مطالب
پنج شنبه 19 مهر 1397
دیدار و گفتگوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر فعالی با دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه آیت الله حسینی بوشهری
دکتر محمدتقی فعالی ریاست محترم مؤسسه فرهنگی هنری سبک‌زندگی آل‌یاسین با دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه آیت الله حسینی بوشهری دیدار و گفتگو کردند.
پنج شنبه 19 مهر 1397
سرفصل‌های رشته مطالعات سبک زندگی اسلامی در مقطع سطح سه حوزه
بیست و سومین جلسه شورای علمی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین با حضور اعضاء تشکیل شد.
شنبه 7 مهر 1397
تعیین موضوعات کرسی های آزاد اندیشی پژوهشکده سبک‌زندگی اسلامی در سال 1397
26 موضوع کرسی‌های آزاد اندیشی پژوهشکده سبک‌زندگی اسلامی مورد تصویب کمیسیون کرسی‌های آزاداندیشی حوزه علمیه قم قرار گرفت. برخی از این موضوعات به شرح زیر است:
چهارشنبه 4 مهر 1397
اتمام ترجمه و تعلیقه کتاب «سبک‌های زندگی و خرده فرهنگ‌ها»
به گزارش اداره روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ کار ترجمه کتاب «سبک‌های زندگی و خرده‌فرهنگ‌ها؛ پیشینه و چشم‌انداز جدید» رو به پایان است.
سه شنبه 3 مهر 1397
دیدار مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه امام حسین(ع) قم با کارشناسان مؤسسه آل‌یاسین
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه امام حسین(ع) قم سرکار خانم خلیلی با کارشناسان مؤسسه سبک‌زندگی آل‌یاسین، دیدار و گفتگو کردند.
سبک زندگی اقتصادی در جامعه قرآنی و جامعه غربی
سبک زندگی در جامعه قرآنی، از نظر اهداف، مبانی جهان بینی و انسان شناختی تفاوت هایی بنیادین با سبک زندگی غربی دارد. تمایز در اهداف و مبانی، در سبک زندگی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم خود را بر رفتارهای افراد بر جای می نهد، به گونه ای ...
نویسنده: جواد ایروانی، علی جلائیان اکبرنیا

چکیده:

سبک زندگی در جامعه قرآنی، از نظر اهداف، مبانی جهان بینی و انسان شناختی تفاوت هایی بنیادین با سبک زندگی غربی دارد. تمایز در اهداف و مبانی، در سبک زندگی اقتصادی نیز تأثیر مستقیم خود را بر رفتارهای افراد بر جای می نهد، به گونه ای که دو سبک متمایز از یکدیگر را در فعالیت های تولیدی، تجاری و نیز مصرف شکل می دهد. در سبک زندگی غربی و متأثر از مکتب سرمایه داری، کمال مطلوب انسان در ارضای هرچه بیشتر خواسته های مادی بوده هدف از فعالیت های اقتصادی، دست یابی به حداکثر مطلوبیت (در مصرف) و حداکثر سود (در تولید و سرمایه گذاری) تلقی می شود. در حالی که در سبک زندگی قرآنی، مطلوب نهایی انسان، در نزدیک شدن هر چه بیشتر به سرچشمه کمال هستی، یعنی قرب الهی و هدف متعالی اش، تکامل اختیاری است. در این دیدگاه برای دستیابی به هدف نهایی یاد شده، اهداف میانی و به تعبیر بهتر، راه کارهای تحقق هدف نهایی و رسیدن به کمال مطلوب نیز مطرح می گردد، به گونه ای که انجام فعالیت های اقتصادی به هدف کسب سود و نیز رفاه اقتصادی، اگر در جهت هدف نهایی صورت پذیرد، با آرمان تعریف شده و کمال آدمی منافاتی پیدا نخواهد کرد.

در مورد مبانی جهان بینی و انسان شناختی نیز، مکتب سرمایه داری براساس اصولی چون دئیسم، ناتورالیسم و اومانیسم استوار گشته که نتیجه آنها اتکا به خرد انسانی به جای وحی، نفی ارتباط خدا با عالم طبیعت پس از خلقت، جدا شدن انسان از آموزه های انسان ساز ادیان الهی، لیبرالیسم اقتصادی، رهایی از تمام قیود محدود کننده فرد، سکولاریسم و جدایی اقتصاد از اخلاق متعالی و ارزش های والای انسانی بوده است. اما از دیدگاه قرآن، رابطه خداوند با انسان، رابطه خالقیت ، ربوبیت و مالکیت است و نتیجه آن، حق حاکمیت الهی و نقش او در تشریع قانون برای انسان می باشد که سبک زندگی اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر دین و وحی را تشکیل می دهد. از این منظر انسان جانشین خدا در زمین و دارای ویژگی هایی همچون، هدف داری، مسئولیت الهی و هویت فردی و اجتماعی بوده، از زندگی جاوید برخوردار است. روشن است که این دو نگاه در مبانی و اهداف، دو نوع سبک زندگی متمایز از یکدیگر را موجب می گردد. این نوشتار با تمرکز بر آیات قرآن در این رابطه و بهره گیری از پژوهش های مرتبط، به مقایسه دو نوع سبک زندگی قرآنی و غربی با تأکید بر اهداف و مبانی در عرصه اقتصادی پرداخته است.

واژگان کلیدی: سبک زندگی قرآنی، سبک زندگی غربی، اهدف و مبانی سبک زندگی