تالیف کتاب اخلاق در خانه (حقوق و تکالیف اخلاقی حقوقی اعضای خانواده) به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی موسسه سبک‌زندگی آل ‌یاسین؛ تالیف کتاب اخلاق در خانواده (حقوق و تکالیف اخلاقی حقوقی اعضای خانواده) توسط دکتر مهدی فدایی به اتمام رسید.

خوش‌رفتاری و احترام به همسر، عفو و بخشش خطاهاي يکديگر، همکاري در امور خانواده، پايبندی به همسر، پرهيز از بدگويی و ابراز عيوب وی نزد ديگران، روابط جنسی متعارف و تمکين زن برای شوهر ازجمله مصاديق حسن معاشرت شمرده مي‌شوند.

برای محکم کردن بنيان خانواده و تداوم آن زن و شوهر بايد با خوش‌رفتاری، مسالمت و مهربانی با يکديگر برخورد کنند و از اعمالی که سبب ايجاد نفرت، کينه، غم و اندوه مي‌شود، بپرهيزند. آرامش حاصل از ازدواج تنها در کنار همسری فراهم مي‌آيد که خلقی نيکو و رفتاری پسنديده با اهل خانه (به‌ويژه همسرش) داشته باشد و زندگي با همسر بداخلاق و بدرفتار هيچ آرامشي در پی نخواهد داشت. قرآن كريم در موارد بسياری بر لزوم خوش‌رفتاری مردان با همسر خود تأكيد ورزيده و به آنان امر كرده است تا زن خود را به نيكی نگه دارند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.