تقدیرنامه‌ها و الواح دریافت شده از طرف همایش‌ها، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی

1) تقديرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مديريت حوزه‌های علميه

1) تقديرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مديريت حوزه‌های علميه


2) تقديرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای کتاب

«مبانی سبک زندگی اسلامی»

تقديرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی»


3) تقديرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای

مؤسسه دین و معنویت آل‌یاسین

تقديرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای مؤسسه دین و معنویت آل‌یاسین


4) تقديرنامه از طرف جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی

تقديرنامه از طرف جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی


5) تقديرنامه از طرف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقديرنامه از طرف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


6) تقديرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مديريت حوزه‌های علميه

تقديرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مديريت حوزه‌های علميه


7) تقديرنامه از طرف نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

تقديرنامه از طرف نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه


8) تقديرنامه از طرف دومین جشنواره شیخ طبرسی (ره)

تقديرنامه از طرف دومین جشنواره شیخ طبرسی (ره)


9) تقديرنامه از طرف همایش ملی جایزه کتاب سال ابن‌سینا

تقديرنامه از طرف همایش ملی جایزه کتاب سال ابن‌سینا

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.