تقدیرنامه‌ها و الواح دریافت شده از طرف همایش‌ها، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی

1) تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

1) تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه


2) تقدیرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای کتاب

«مبانی سبک زندگی اسلامی»

تقدیرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی»


3) تقدیرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای

مؤسسه دین و معنویت آل‌یاسین

تقدیرنامه از طرف جشنواره کتاب سال سبک زندگی برای مؤسسه دین و معنویت آل‌یاسین


4) تقدیرنامه از طرف جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی

تقدیرنامه از طرف جشنواره بین‌المللی کتاب سال رضوی


5) تقدیرنامه از طرف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیرنامه از طرف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


6) تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه


7) تقدیرنامه از طرف نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه

تقدیرنامه از طرف نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه


8) تقدیرنامه از طرف دومین جشنواره شیخ طبرسی (ره)

تقدیرنامه از طرف دومین جشنواره شیخ طبرسی (ره)


9) تقدیرنامه از طرف همایش ملی جایزه کتاب سال ابن‌سینا

تقدیرنامه از طرف همایش ملی جایزه کتاب سال ابن‌سینا

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.