بایگانی دسته

دوره‌های عمومی

معرفی کامل دوره «مشق عشق»

همسرداری مهارتی است که زن و شوهر با شناخت توانمندی‌ها، تفاوت‌ها و حساسیت‌های یکدیگر، بتوانند به نیازهای جسمی، عاطفی، روانی و جنسی طرف مقابل پاسخ مناسب دهند، به‌طوری‌که هر دو احساس رضایت خاطر نموده به آرامش نسبی دست یابند. در این دوره مهارت‌هایی آموزش داده می‌شود که به ارضاء نیازهای اساسی همسران مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت کمک می‌کند.

معرفی کامل دوره «ماهرانه زندگی کنیم»

اصطلاح مهارت های زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست مهارت های زندگی معمولا با مدیریت و زندگی بهتر ارتباط دارد این مهارت ها در واقع نوعی تمرین‌های رفتاری است که به بهترین واکنش‌ها و رفتارهای افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی کمک می‌کنند. دوره ی آموزش مهارت های زندگی، فرد را قادر می سازد تا دانش، ارزش و نگرشها را به توانایی های بالفعل تبدیل کند.

معرفی کامل دوره «انتخاب به سبک خوش‌سلیقه‌ها»

تحقیقات  نشان می‌دهد زوجینی که آموزش قبـل از ازدواج را دریافـت کـرده بودنـد 31 درصد شانس کمتری برای جدایی داشتند متخصصـین پیشـنهاد  می‌کنند که زوجین چنین برنامه‌هایی را  6 مـاه تـا یک سال قبـل  شروع کنند.