وبینار جنسیت و تحولات خانواده در سبک زندگی ایرانی – اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار جنسیت و تحولات خانواده در سبک زندگی ایرانی _ اسلامی یکشنبه 31 مرداد ماه سال جاری ساعت 21 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار تاریخ اجتماعی تشیع؛ مسیر دستیابی به سابقه تاریخی سبک زندگی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ وبینار تاریخ اجتماعی تشیع؛ مسیر دستیابی به سابقه تاریخی سبک زندگی اسلامی، چهارشنبه 9 تیر ماه سال جاری ساعت 19:30 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری «مجازی» برگزار خواهد شد.

وبینار سبک زندگی مبتنی بر تاب‌آوری در دوره کرونا در خانواده‌های ایرانی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ هفتمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سبک زندگی مبتنی بر تاب‌آوری در دوره کرونا در خانواده‌های ایرانی» برگزار می‌شود.

ششمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «فهم الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، ششمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «فهم الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا» چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه ای با محوریت کنش‌گری رسانه ای در دوران کرونا» یکشنبه 5 بهمن ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

وبینار سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ پنجمین نشست از سلسله نشست های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «سواد رسانه‌ای با محوریت کنش‌گری رسانه‌ای در دوران کرونا» برگزار می‌شود.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین،چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت» چهارشنبه 24 دی ماه 1399 توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.

وبینار کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین؛ چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع « کرونا و تغییرات سبک زندگی در خانواده و زنان از ذهنیت تا عینیت » برگزار می‌شود.

نقش معنویت و مراقبت‌های معنوی در مواجهه با کرونا / لزوم توجه به نظام جامع سلامت

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجه به عوامل معنوی و روحی در کنار عوامل جسمی در بهداشت و درمان ضروری است، گفت: نظام سلامت کشور باید به سلامت جامع و یکپارچه اهتمام ورزد، زیرا ۵۰ درصد بیماران در کنار درد جسمانی رنج روحی، روانی و تعارضات ذهنی دارند. 

دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی سبک زندگی و کرونا با عنوان «کرونا و تأثیر آن در ارتباطات اجتماعی» برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مؤسسه سبک زندگی آل یاسین، دومین نشست از سلسله نشست‌های مجازی «سبک زندگی و کرونا» با موضوع «کرونا و تأثیر آن در ارتباطات اجتماعی» سه شنبه ۲7 آبان توسط پژوهشکده سبک زندگی اسلامی به صورت وبیناری (مجازی) برگزار شد.