بایگانی دسته

عکس

گزارش تصویری | کارگاه‌های دوره تربیت مشاور خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانی و تبیین چیستی ، اهمیت و ضرورت سبک زندگی، جایگاه خانواده…

کارگاه‌های دوره تربیت مشاور خانواده با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانی و تبیین چیستی ، اهمیت و ضرورت سبک زندگی، جایگاه خانواده در سبک زندگی ایرانی اسلامی و آشنایی با آسیب های خانواده توسط حجت الاسلام والمسلمین عباس آزاد ویژه حوزه علمیه نرجس زاهدان برگزار شد.

گزارش تصویری | کارگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی و مولفه های خانواده‌های موفق در سبک زندگی قرآنی

کارگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی و مولفه های خانواده‌های موفق در سبک زندگی قرآنی توسط حجت الاسلام والمسلمین عباس آزاد ویژه معلمین آقا، خانم و معاونین آموزش و پرورش شهرستان خاش برگزار شد.

گزارش تصویری | کارگاه‌های روش‌های نوین تدریس، سبک زندگی ایرانی اسلامی و دوره طرح تربیت مشاور خانواده با رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی

کارگاه های روش‌های نوین تدریس، سبک زندگی ایرانی اسلامی و دوره طرح تربیت مشاور خانواده با رویکرد سبک زندگی ایرانی اسلامی توسط حجت الاسلام والمسلمین عباس آزاد در شهرستان سراوان برگزار شد.