جلد سوم مجموعۀ زندگی معنوی چاپ شد

به همت مؤسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل یاسین و همکاری پژوهشکده سبک زندگی اسلامی، جلد سوم مجموعه «زندگی معنوی» منتشر شد.