بایگانی دسته

آموزش

چهارمین جلسه دوره “تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی” در بوشهر برگزار شد

در ادامه برگزاری دوره تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی در شهر بوشهر توسط موسسه فرهنگی هنری آل یاسین، چهارمین جلسه دوره مزبور با ارائه استاد اعزامی در قالب کارگاه «آشنایی با مهارت‌های همسرداری -2» با موضوعات “مهارت‌های ارتباطی” و “مهارت‌های حل تعارض همسران” برگزار گردید.

سومین جلسه دوره “تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی” در بوشهر برگزار شد

در ادامه برگزاری دوره تربیت مربی مهارت‌های سبک زندگی خانوادگی در استان‌ بوشهر توسط موسسه فرهنگی هنری آل یاسین، سومین جلسه دوره مزبور در قالب کارگاه «آشنایی با مهارت‌های همسرداری» در شهر بوشهر برگزار گردید.

دومین کارگاه حضوری سبک زندگی اسلامی با رویکرد جامعه‌شناختی برگزار شد

در این دوره مطالبی درخصوص نظريه‌هاي سبك زندگي، سبک زندگی از منظر ادیان، الگوی اجتماعی سبك زندگي اسلامی ـ ایران، اصول و آموزه‌های اسلامی سبك زندگي، عوامل زمینه‌ای سبك زندگی اسلامی، سبک زندگی فردی، سبك زندگی جمعی (ارتباط با مردم)، سبک زندگی خانوادگی، سبك زندگی اجتماعی و همچنین ویژگی‌های سبك زندگی اسلامی ـ ایرانی بیان شد.