پل های ارتباطی

  • آدرس: قم، خیابان صفاشهر،کوچه شماره ۴، پلاک۵۰
  • تلفن: 94-02532603091
  • فکس: 02532603095
  • رایانامه: aleyasin@manaviyat.ir
  • کدپستی: ۳۷۱۶۹۸۴۶۱۱
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14:50 – پنجشنبه 7:30 تا 14