دکتر احمدحسین شریفی

عضو هیئت علمی و استاد تمام فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

دکتر رضا مهکام

دکتر رضا مهکام

دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

دکتر محمدتقی فعالی

دانشیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر محمدرضا زیبایی‌نژاد

رئیس پژوهشکده زن و خانواده و عضو کارگروه مطالعات زنان و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر محمدرضا سالاری‌فر

دکتری روان‌شناسی و استادیار و عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر محمدعلی جمشیدی

دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی، مدرس حوزه و دانشگاه

دکتر مسعود آذربایجانی

دکتری روانشناسی و دانشیار گروه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مهدی هادی

دکتری روانشناسی مشاوره، مدرس حوزه و دانشگاه و برگزار کننده کارگاه‌های متعدد در سطح کشور