بایگانی برچسب‌

آرامش ناب

آرامش ناب

آرامشی ناب و پاک است که از دست موجود پاک به انسان عطا گردد. آسمان و آسمانيان طاهرند و هر آنچه از عوالم بالا برای انسان نازل گردد، پاک می‌باشد.