بایگانی برچسب‌

آسیب‌شناسی افزایش سن ازدواج

آسیب‌شناسی افزایش سن ازدواج

ازدواج عاملی برای نجات از آلودگی، موجبی برای رهایی از تنهایی و سببی برای بقای نسل است. ازدواج و زمان انجام آن یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی…