بایگانی برچسب‌

آسیب‌شناسی برنامه‌های مذهبی تلویزیون

آسیب‌شناسی برنامه‌های مذهبی تلویزیون

برنامه‌هایی توانسته‌اند مخاطب بیشتری را پای رسانه ملی بکشانند که از حیث تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت، زحمت و تلاش فراوان‌تری متحمل شده‌اند؛ اما آن قسمت از برنامه‌ها که…