بایگانی برچسب‌

آسیب‌شناسی سبک زندگی حاشیه‌نشینی

آسیب‌شناسی سبک زندگی حاشیه‌نشینی

افزایش سریع جمعیت شهری، تغییرات مهمی را در ترکیب سنی و جنسی جمعیت به وجود می‌آورد و شهرها را با معضلات نشأت گرفته از آن مواجه می‌کند؛ به این مفهوم که هجوم جوانان روستایی…