بایگانی برچسب‌

آسیب‌های مصرف الکل

آسیب‌های مصرف الکل

مغز و اعصاب، هدف اصلی الکل است و عمده تخریب غیرقابل‌برگشت ناشی از مصرف الکل، در سیستم عصبی رخ می‌دهد. طبق آمار، بیش از پانزده میلون معتاد به الکل در آمریکا زندگی می‌کند…