بایگانی برچسب‌

آسیب‌ها و صدمات خیانت در سبک زندگی

آسیب‌ها و صدمات خیانت در سبک زندگی

هر چند وقت یک‌بار از گوشه و کنار خبر خیانت کسی به همسرش را می‌شنوید. به نظر می‌رسد که این روزها در جوامع غربی خیانت به مسئله‌ای عادی تبدیل شده است و فقط مربوط به یک…