بایگانی برچسب‌

آسیب‌‌های کار جمعی

آسیب‌‌های کار جمعی

در دین مبین اسلام، کار و تلاش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هم به لحاظ کمّی و هم به لحاظ کیفی ستایش شده، تا جایی که گونه‌اى عبادت به شمار رفته است. اسلام با ایجاد…