بایگانی برچسب‌

آسیب‏‏شناسی افراط در مدیریت بدن

آسیب‏‏شناسی افراط در مدیریت بدن

چنانچه مدیریت‏های افراطیِ افراد در بدن خویش، مانند اقدام به آرایش‏های بیش از اندازه، بدحجابی و رعایت‏نکردنِ شئونات مرسوم در حجاب، تمایل به دستکاری‏های پزشکی در بدن و…