بایگانی برچسب‌

آسیب شناسی عزاداری

آسیب شناسی عزاداری

مجالسی که در تعزیت مصائب آل الله و تکریم اهل‌بیت (علیهم السلام) برگزار می‌شود از مغتنم‌‌‌ترین فرصت‌های تبلیغی و ارشادی جامعه دینی ماست، این مجالس با توجه به پشتوانه اصیل…