بایگانی برچسب‌

آمارهای گرایش به مد

آمارهای گرایش به مد

به گزارش صداوسیما براساس گزارش مرکز آمار، متوسط هزینه سالانه هر خانوار شهری و روستایی به قیمت جاری در سال ۹۰ به ترتیب بیش از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هشت میلیون و…