بایگانی برچسب‌

آمار ازدواج

آمار ازدواج

نیافتن فرد مورد علاقه به مانعی جدی بر سر راه جوانان بدل شده است. اگرچه دختران و پسران، ۲۰ تا ۲۵ سالگی را سن مناسب ازدواج می‌دانند، مهم‌ترین علت به تعویق انداختن آن را…