بایگانی برچسب‌

آمار مصرف‌گرایی در سبک زندگی جدید

آمار مصرف‌گرایی در سبک زندگی جدید

آمارها نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی در ایران ۹ برابر ژاپن و نروژ، ۷ برابر کشورهای پیشرفته اروپایی، ۳ برابر عربستان سعودی و ۴ برابر ترکیه و متوسط جهان است. کشور ما با…