بایگانی برچسب‌

آموزه‌های دینی

وفور نعمت در آموزه‌های دینی

خالق جهان بارها به انسان گوشزد کرده است که جهانِ هستی سرشار از نعمت‌ها و برکات است و این نعمت‌های خداوندی در جهت رفع تمامی نیازهای انسان در اختیار او گذارده شده، تا از…