بایگانی برچسب‌

ادبیات ایران

فضای سبز در تاریخ و ادبیات ایران

ساکنان ایران از روزگاران قدیم به داشتن باغهای زیبا و فرحانگیز علاقه بسیار داشتند . ظروف به جا مانده از آن دوران که به درخت، شاخ و برگ منقوش است، علاقه آنان را به باغ و…