بایگانی برچسب‌

ارزیابی روان‌شناسی سبک زندگی

ارزیابی روان‌شناسی سبک زندگی

هدف اصلی این جستار ارزیابی ارتباط روان‌شناسی سبک زندگی با ارتقای سبک‌های سالم زندگی است. برای انجام این ارزیابی دو پرسش مهم را باید بررسی کرد. نخست اینکه، آیا بین…