بایگانی برچسب‌

ازدواج سفید یا هم‌باشی سیاه

ازدواج سفید یا هم‌باشی سیاه

به وضوح می‌توان پیش‌بینی کرد افرادی که تن به رابطه ازدواج سفید می‌دهند، دنیایی سرشار از تعارض، درگیری و مسائل حل نشده دارند. به همین جهت، دیری نمی‌پاید که عشق و عاطفه…