بایگانی برچسب‌

اسلامی

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد اسلامی

امروزه با ورود تجدد و تحولات عظیمی که در نظام زندگی مردم رخ داده، وضعیت خانه و محلات مسکونی مردمی با سابقه ریشه دار از سبک زندگی اسلامی در خانه و محله چندان رضایت بخش…