بایگانی برچسب‌

اسلام و محیط زیست

اسلام و محیط زیست

خدا محوری اسلامی از جمله جهت گیری های ارزشی دینی در اخلاق زیست محیطی است. در این جهت گیری ارزشی، ارزش ذاتی، مختص خداوند باری تعالی است و سایر پدیده ها و موجودات، از جمله…