بایگانی برچسب‌

اسلام

آداب غذا خوردن در اسلام

در فرهنگ اسلامی پس از خوردن غذای حلال بر آداب غذا خوردن و ادب سفره و طعام تأکید شده است. البته این آداب دلیل دارد و به قول شهید مطهری «اسلام دین تشریفات نیست»؛ بلکه اگر…