بایگانی برچسب‌

افسردگی

راهکارهای مواجهه با افسردگی در سبک زندگی

پرداختن به درمان بیماری‌های روانی چندان مهم نـیست؛ بـلکه مهم‌تر این است که از بروز آن‌ها پیشگیری شود؛ یا تا حدی از افزایش آن‌ها کاسته شود. بـه‌تازگی بـرخی از محققان به…

انواع افسردگی و عوامل آن

برخی از روان‌شناسان علل افسردگی را شامل: استرس روانی، بیماری جدی یا طولانی‌مدت، تغییر سبک زندگی و یا تجربه یک موقعیت آسیب‌زا می‌دانند. استرس روانی همان فشار روانی است که…

افسردگی

افسردگی چهارمین و بزرگ‌ترین عامل بیماری‌ها، در بین بیماری‌های غیر کشنده است. این بـیماری از عـلل پیشرو در ایجـاد ناتوانی در دنیا به شمار می‌رود، به‌طوری‌که در ۲۰ سال…