بایگانی برچسب‌

اقسام خشونت

اقسام خشونت

برای پرداختن به قربانیان خشونت، لازم است که ابعاد مختلف خشونت بررسی و محدوده تعریف ما از این واژه مشخص شود. خشونت را می‌توان از منظرهای مختلفی تقسیم کرد. خشونت‌های مجاز…