بایگانی برچسب‌

السائرین

زندگی معنوی: جلسه هفدهم (صوت و متن)

در جلسات گذشته منزل اول (یقظه) از کتاب منازل السائرین بحث شد. بیان شد که یقظه دارای سه درجه است و درجه سوم آن وقت شناسی می‌باشد. در ادامه انواع عمر انسان و حکمت های قبض و…