بایگانی برچسب‌

الکلیسم

عوامل و زمینه‌های اعتیاد به الکل (الکلیسم)

سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اعتیاد به مواد مخدر و سایر کجروی‌های اخلاقی در خانواده موجب بدآموزی و زمینه‌سازی برای شروع انحرافات و آسیب‌های اجتماعی در کودکان و نوجوانان…