بایگانی برچسب‌

امر به معروف و نهی از منکر به سبک ابراز وجود

امر به معروف و نهی از منکر به سبک ابراز وجود

در این مقاله مهارت‌های مرتبط با ابراز وجود و نحوه امر به معروف و نهی از منکر در حضور خانواده را بیان کردیم. گفتیم برای مقابله و اثرگذاری هنگام مواجهه با رفتار یا رویدادی…