بایگانی برچسب‌

امر به معروف و نهی

امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

هدف از این تحقیق یافتن پاسخ‌های مناسب برگرفته از قرآن و روایات است و در پاسخهای بیان خواهد شد که اسلام چه اهمیت زائد‌الوصفی، چه عظمت ویژه‌ای برای این دو فرضیه امر به…