بایگانی برچسب‌

انحرافهای جوانان

انحرافهای جوانان در جامعه و دیدگاه اسلام

هدف تحقیق شناخت و بررسی مشکلات و عوامل زمینه‌ساز بروز انحرافات در جوانان می‌باشد. از طریق آن ضمن تجزیه و تحلیل کم و کیف این پدیده به عنوان یکی از مسائل اساسی پیشگیریهایی…