بایگانی برچسب‌

انواع طلاق

انواع طلاق

در مطالعات جدید تقسیم‌بندی طلاق را بر اساس رسمی و غیررسمی بودن طلاق در نظر گرفته‌اند، هرچند از دیدگاه اسلام، طلاق بر دو نوع رجعی و بائن تقسیم‌بندی می‌شود.