بایگانی برچسب‌

انواع کودک‌آزاری

انواع کودک‌آزاری

عده‌ای با توجه به شکل خشونت آن را چنین دسته‌بندی می‌کنند: ۱) خشونت جسمانی ۲) خشونت عاطفی ۳) خشونت جنسی ۴) بی‌توجهی.