بایگانی برچسب‌

بازی‌های سنتی

نقش بازی‌های سنتی ایرانیان در تربیت کودک

هدف پژوهش، توجه به فعالیت آزاد فراگیران مقطع ابتدایی به بازی و اهمیت این امر در پرورش و تربیت آن‌ها در کنار فزونی بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن‌ها در بین کودکان و از یاد…