بایگانی برچسب‌

بخشش؛ راهی به رهایی

بخشش؛ راهی به رهایی

کسی که خدا را پذیرفت و حضور او را در زندگی خویش احساس نمود، همانند او رفتار می‌کند. خداوند اولین نام خود را بعد از اسم شریف الله، رحمان گذارده است. مؤمن از این نام زیبای…