بایگانی برچسب‌

برنامه ریزی

برنامه‏ ریزی فرهنگی – بخش دوم

بر اساس تحقیقات، تفکر راهبردی در برنامه‏ریزی کشور، چه در حوزة کلان و چه در حوزة سازمان‏ها به چشم می‏خورد. بدین معنا که در مواردی برنامه‏ریزی راهبردی در سازمان‏ها با تکیه…