بایگانی برچسب‌

برنامه ‏ریزی فرهنگی – بخش اول

برنامه ‏ریزی فرهنگی – بخش اول

هنگامی که اصطلاح برنامه‏ریزی فرهنگ را به کار می‏بریم، منظور هماهنگ‏سازی فعالیت‏های فرهنگی و هنری در جامعه است و آن‏گاه که از واژة برنامه‏ریزی فرهنگی استفاده می‏کنیم،…