بایگانی برچسب‌

برکت خانواده در آسایشگاه

برکت خانواده در آسایشگاه

در این مقاله به تحلیل علل و عوامل رواج خانه سالمندان در سبک زندگی نوین پرداختیم و گفتیم که تغییر ساختار خانواده از نوع گسترده به نوع هسته‌ای و همچنین جذب زنان به بازار…