بایگانی برچسب‌

بیماری روانی

سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی

بیماری‌های روانی با تأثیرگذاری بر تفکر و رفتار انسان‌ها، ناراحتی و ناتوانی‌های زیادی را برای فرد مبتلا و حتی اطرافیان وی به بار می‌آورند.