بایگانی برچسب‌

تاریخچه خشونت در جهان و ایران

تاریخچه خشونت در جهان و ایران

واقعیت‌های مربوط به خشونت در جوامع انسانی ما بسیار پیچیده‌اند و این مسئله از ابتدای زندگانی بشر و از زمان هابیل و قابیل خشونت و درگیری بین انسان‌ها وجود داشته است.