بایگانی برچسب‌

تحصیل و افزایش سن ازدواج

تحصیل و افزایش سن ازدواج

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که در تغییر نگرش در سن ازدواج مؤثر بوده، استقلال مالی و اقتصادی زنان است و از این‌جهت، زنان دیگر به مرد به‌عنوان قیم و سالار…