بایگانی برچسب‌

تربیت

اصول و روش‌های تربیت در ادعیه

انسان در میان مخلوقات خداوند متعال، تنها موجودی است که قوه تفکر و اختیار دارد و به واسطه برخورداری از این قوا، وظایف و دستورهایی بر او مترتب است