بایگانی برچسب‌

تغذیه سالم

مبانی الگوی تغذیه سالم

الگوی غذای مصرفی خانوار ایرانی، به‌ویژه از نظر تأمین ریزمغذی‌‌ها، کیفیت مناسبی ندارد. بدیهی است که برای جلوگیری از عوارض و بیماری‌های ناشی از تغذیه نادرست، یک برنامه صحیح…