بایگانی برچسب‌

تنگنای ازدواج

تنگنای ازدواج

در بیشتر مواقع، هایپرگامی (ازدواج مردان با زنان جوان‌تر از خود) به‌عنوان یک صفت و خصیصه‌ای که به‌طور سلسله مراتبی توزیع شده، می‌تواند منجر به مضیقه ازدواج شود. در جوامع…